رفتن به محتوای اصلی
x

دوره هاي آموزشي برگزار شده:

رديف

نام کارگاه

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

1 کارگاه آموزشی تولید گل رز شاخه بریده آذر 95 دانشگاه صنعتی اصفهان

2

کارگاه آموزشي مباحث نوين و پيشرفته در صنعت گلخانه

شهریور 91

محلات

3

کارگاه آموزشي توليد تجاري نهال گياهان گلخانه اي به روش کشت بافت

شهریور 91

محلات

4

کارگاه اموزشي راه اندازي يک واحد موفق گلخانه اي به روش کشت بدون خاک

شهریور 91

محلات

5

کارگاه مديريت تغذيه

اردیبهشت 91

دانشگاه صنعتي اصفهان

6

کارگاه مديريت گلخانه

اسفند 91

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

کارگاه آموزشي مديريت گلخانه

اسفند 90

دانشگاه صنعتي اصفهان

8

کارگاه  راه اندازي سيستمهاي کشت هيدروپونيک

مهر 89

دانشگاه صنعتي اصفهان

9

کارگاه آموزش مقدماتي گلخانه

مهر 88

دانشگاه صنعتي اصفهان

10

کارگاه آموزشي تغذيه در گلخانه

اردیبهشت 87

دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 

تحت نظارت وف بومی