رفتن به محتوای اصلی
x

 *** فرم درخواست آزمايش در آزمايشگاه گروه پژوهشی روابط خاک و گیاه دانشگاه صنعتي اصفهان ***

 

آزمايشگاه گروه پژوهشی روابط خاک و گیاه  با دارا بودن دستگاه جذب اتمي، کوره الکتريکي، سانتريفيوژ يخچال دار با دور 30000 دور در دقيقه، اسپکتروفوتومتر، خشك­ كن تهويه­ دار، pH متر، EC متر، شيکر، ترازوي ديجيتال و ميکروسکوپ آماده ارائه خدمات آزمايشگاهي به دانشجويان، محققين و پژوهشگران مي ­باشد.

 آزمايشات

آزمايش­هايي که در اين مرکز با توجه به امكانات موجود انجام مي­شود عبارتند از:

  • اندازه­ گيري غلظت عناصر مس، آهن، سرب، منگنز، باريم، کادميم، کروم، کبالت، جيوه، موليبدن، منيزيم، نيکل، واناديم، روي و تيتانيوم با دستگاه جذب اتمي
  • اندازه­ گيري فسفات به روش اسپکتروفتومتري
  • اندازه­ گيري سختي کل (Mg و Ca) به روش تيتراسيون
  • اندازه­ گيري قليائيت (کربنات­ها و بي­کربنات­ها) به روش تيتراسيون
  • اندازه­ گيري سولفات به روش سنجش وزني
  • اندازه­ گيري کلرايد به روش نقره­سنجي
  • اندازه­ گيري pH
  • اندازه­ گيري هدايت الکتريکي
  • هضم اسيدي

تحت نظارت وف بومی